Archief van
Categorie: Postcrossing

Postcrossing #196 – Postcrossingmeeting

Postcrossing #196 – Postcrossingmeeting

English text below

Dit is mijn eerste kaartje die van een meeting komt. Dan komen er een paar postcrossers bij elkaar, praten over hun hobby en doen een paar kaartjes op hun accounts de deur uit. In Nederland gebeurd het ook wel regelmatig, maar ik heb niet echt zien om daar aan mee te doen. Het fijne aan postcrossing vind ik juist dat je lekker in je eentje kunt schrijven en iets kunt delen met een ander. Heerlijk rustig dus. Maar het zal natuurlijk ook supergezellig kunnen zijn en deze dames houden er een leuk vriendengroepje aan over. De kaart komt uit Finland en is geschreven in Jyuäskylä en ik moet heel goed opletten of ik het wel goed overtyp. Het is best een bekende stad – heeft een Nederlandse wikipedia-pagina, dat zegt genoeg – en is vooral bekend om de grote universiteit. IJs vind je er natuurlijk ook genoeg, het blijft Finland en dan krijg je dit soort plaatjes.

Postcrossingmeeting

This is my first card that comes from a meeting. Then there are a few post-crossers together, talk about their hobby and write a few cards together. In the Netherlands, it also happened frequently, but I don’t want to participate. The great thing about postcrossing is doing the writing all by yourself, alone, wonderfully quiet.  But it will also be super cozy and the ladies get a lovely group a friends with it. The card comes from Finland and is written in Jyuäskylä and I have to be very careful if I write it down the proper way. It’s quite a major city – it has a Dutch wikipedia page, that says enough – and is best known for the large university. Ice you can find there also enough, it remains Finland and then you get this kind of pictures.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #194 – The name is Bond

Postcrossing #194 – The name is Bond

English text below

Noemde ik Forest Gump iconisch, James Bond wint het daar natuurlijk gemakkelijk van. ‘Shaken, not stirred’, ‘The name is Bond, James Bond’ zijn toch bekende uitspraken. De spion die met allerlei snufjes en trucjes zowel de slechterik als de mooie dames om zijn vinger weet te winden. Ooit begon het met Sean Connery als de eerste Bond. Timothy Dalton vergeet ik juist altijd terwijl de Bond met maar 1 film, George Lazenby, wel blijft hangen. Genoeg trivia in ieder geval om een pubquiz mee te vullen. Voor mij blijft Pierce Brosnan de ‘echte’ James Bond omdat ik daar mee ben ‘opgegroeid’. Niet dat ik een groot fan ben, ik kijk alleen soms mee als het op de televisie is.

Michelle houdt meer van de buitenlucht dan van binnen zitten en films te kijken. Als het weer en het werk het even toe laat, vertrekt ze naar haar trailer bij het Rondeau provincial park en brengt ze hele dag met wandelen door. Heerlijk om even rust te komen, dat trekt me er wel in aan.

The name is Bond

I called Forest Gump iconic but James Bond wins of course easily. “Shaken, not stirred ‘,’ The name is Bond, James Bond ‘ are familiar quotes of this movie franchise. The spy who knows how to get, with all kinds of gadgets and tricks both the baddie and the lovely ladies. It all began with Sean Connery as the first Bond. Timothy Dalton I always forget when as the Bond with just one film, George Lazenby, I always seem to remember. Trivia enough at least to fill a pub quiz. For me, Pierce Brosnan remains the ‘real’ James Bond because I ‘grow up’ with him. Not that I’m a big fan, I watch them only sometimes when it’s on TV.

Michelle prefer the outdoors than sitting inside and watching movies. If the weather and work will let her, she goes to her trailer at Rondeau Provincial Park and spends the whole day walking. Great to get some rest, that sounds most attractive to me.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #193 – Kunstzinnig

Postcrossing #193 – Kunstzinnig

English text below

Dankzij dit kaartje heb ik de wondere wereld van ‘omgekeerd afbeeldingen’ zoeken ontdekt. Dat wat ze in Catfish ook altijd gewichtig doen om te kijken of de foto misschien wel vaker gebruikt is en van totaal iemand anders is. Zo spannend werd het hier natuurlijk niet. Ik vond er wel de artiest mee, Natalia Tour. Ze is een hedendaagse artiest, maar maakt eigenlijk hele ouderwetse schilderijen. Althans, dit soort schilderijen heb ik al zo vaak gezien. Ander werk van haar geeft wel een wat modernere tijd weer, maar dit schilderij zou ook wel 100 jaar geleden kunnen zijn gemaakt. Kleurrijk is het zeker, een beetje onduidelijk maar vooruit.

Ksyusha gaat naar de kunstschool en ik denk dat ze daarom dit kaartje heeft gekozen. Verder zegt ze er niks over, maar wel leuk dat ze een Russische en dus minder bekende artiest heeft gestuurd. Ze schrijft vooral over haar voornemen om met haar moeder en zus de Kaukasus te bezoeken. Dat moet nog aardig wat klimwerk inhouden en zie ik dus niet als mijn ideale vakantie. Wel een idee dat je niet zo vaak hoort.

Artistic

Thanks to this card Idiscovered the wonderful world of ‘reverse images search’. That what they always do in Catfish to see if the picture is perhaps used more often and belongs to someone else. Of course it wasn’t that exciting in this case. I did found the artist, Natalia Tour. She is a contemporary artist, but her paintings look actually very old . At least, this kind of paintings I have so often seen. Another paintings of her do have a more modern look, but this painting could also be made 100 years ago. Colorful it is certainly a little unclear but I can live with that.

Ksyusha go to art school, and I think that’s why she has chosen this card. Furthermore, she says nothing about it, but it is nice that she sent a Russian and less well-known artist. She mainly writes about her intention to visit the Caucasus with her mother and sister. That must mean quite some climbing and I don’t see that as my ideal vacation. But it is an idea that you do not hear very often.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #192 – Het mooie van Tsjechië

Postcrossing #192 – Het mooie van Tsjechië

English text below

Twee keer ben ik nu in Tsjechië geweest. Een week in Praag, die prima meekomt als prachtige Europese stad en ook een keer in een wat afgelegen stuk van het land. Daar waar de boeren met wat minder materiaal alles nog zelf moeten doen. Waar de benodigde drank eigenlijk te duur is en je geen krat bier koopt, maar een flesje per dag. Waar ze opkijken van je oude auto, want die werkt altijd nog beter dan die van hen. Oftewel, niet heel Tsjechië is even mooi of ontwikkeld als andere delen. Toch heeft het heel veel moois te bieden en dat kun je ook hier zien. Het is eigenlijk een hele grote stad en loopt al eeuwen een beetje voorop de rest. Met theaters, universiteiten en oude bouwstijlen die nu ook beschermd zijn. Ik vind het heel erg gezellig aan doen. Een stad waar je niet veel van hoort, maar waarvan ik denk dat het het zeker wel waard is om een keer te bezoeken.

The beauty of Czech Republic

Twice I’ve now been to the Czech Republic. A week in Prague, which comes along fine as beautiful European city and also once in a somewhat remote area of the country. Where farmers with less good material have to do anything by themselves. Where the required liquor is actually too expensive and you do not buy a case of beer, but one bottle per day. Where they look up your old car, because that always works better than theirs. In other words, not entire Czech Republic is as beautiful or developed as other parts. Yet it has to offer a lot of beautiful things and that you can see here. It’s actually a very big city, and for centuries has been running a little ahead of the rest. With theaters, universities and ancient architectural styles that are also now protected. It looks lovely. A city where you do not hear a lot of, but which I think it is certainly worth visiting once.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #191 – Life is like a box of chocolates

Postcrossing #191 – Life is like a box of chocolates

English text below

Er zijn maar weinig films die zo makkelijk zijn te herkennen en waar eigenlijk iedereen wel een quote uit kent. Al is het maar: ‘Run Forrest, run!’. De film is geen favoriet, maar wel iconisch en daarom het eens in de zoveel tijd zeker waard om te kijken. Tom Hanks bewees hier wat voor goeie acteur kan zijn. Paulina is ook een filmliefhebber, maar geeft toe dat ze in Polen niet heel erg meekomen met de rest van de wereld op filmgebied. Ze houdt heel erg van films in haar eigen taal of die van haar eigen geschiedenis. Ze kent genoeg Hollywoodfilms, maar haar favorieten komen van eigen bodem. Ze geeft zelf de tip ‘Ostatnia rodzina’ mee, die gaat over de kunstenaar Zdzislaw Beksinski . Hoe spreek je dat allemaal uit? Zijn kunst kwam me best bekend voor, maar ik denk toch niet dat we het ooit bij kunstgeschiedenis hebben besproken. Het is erg lastig om dit soort buitenlandse films te vinden voor ons. Alleen films die populair zijn geworden, kun je nog wel eens aan komen. Dus ik moet nog maar even verder zoeken wil ik zijn levensverhaal kunnen zien.

Life is like a box of chocolates

Few films are so easy to recognize and where actually everyone knows a quote from. If only, “Run Forrest, run!”. The film is not a favorite, but iconic and therefore it once in a while certainly worth watching. Tom Hanks proved here he definitely can be good actor. Paulina is also a movie lover, but admits that they does not really keep up in Poland with the rest of the world on film area. She likes a lot of movies in their own language and its own history. She knows enough Hollywood movies, but her favorites are homegrown. She gives the tip “Ostatnia rodzina’, which is about the artist Zdzisław Beksiński. How do you pronounce that? His art looked familiar to me, but I do not think we’ve ever discussed it in art history. It is very difficult to find this kind of foreign films for us. Only movies that have become popular, you get to find sometimes. So I have to look just a little further, I want to see his life story.

Talk to you later,

Alicia

 

Postcrossing #190 – Little house on the prairie

Postcrossing #190 – Little house on the prairie

English text below

Ik heb echt helemaal niks met dit soort tekeningen, ze zijn te onduidelijk om echt iets te kunnen vertellen. Wel lijk ik terug gekeerd te zijn naar het platteland van een willekeurig land. De tekeningen van ‘Het kleine huis op de prairie’ zagen er ook zo uit. Heel veel hout, erg brandgevaarlijk en iedereen in het huis alle klussen aan het doen. Zo fijn dat we dat nu niet meer hoeven te doen, alle was door je woonkamer hebben hangen. Dat het redelijk universeel was, wordt hier wel bewezen, het komt namelijk uit Finland. Verder word ik er niet veel wijzer van want de schrijver vertelt er niks over, en de woorden die er op staan, daar kan Google dan weer niks mee. Dus zeker niet een van de gedenkwaardige kaarten.

Little house on the prairie

I really have nothing with this kind of drawings, they are too vague to really say something. But I  have returned to the countryside from any country. The drawings of “Little House on the Prairie” also looked like this. Lots of wood, very flammable and everyone in the house doing all the chores. What a relieve that we don’t need to do that anymore. I would hate it when all the laundry was hanging in our living room. . It was quite universal, is proven here, it does happen in Finland. Furthermore, I am not much wiser because the writer says nothing about it, and the words on it aren’t doing it for Google. Certainly not a memorable cards.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #189 – Een andere taal

Postcrossing #189 – Een andere taal

English text below

In Ierland zijn ze ook niet vies van een paar ruïnes, maar in tegenstelling tot Griekenland, vind ik het er bij horen. Deze is bijvoorbeeld prachtig, helemaal begroeid, een beetje onderdeel van de natuur geworden.

Ulrike probeert via postcrossing haar Nederlands op te vijzelen. Het is altijd wennen als je opeens een kaartje in het Nederlands krijgt. Je verwacht altijd iets uit het ‘verre’ buitenland, maar via de site kun je net zo goed iets vanuit Nederland, België of van Nederlandssprekende Duitsers krijgen. Ze schrijft dat ze van de Keltische cultuur houdt en graag naar Ierland wil. Maak er daar twee van! Juist door hier en daar een kaartje uit of van Ierland te krijgen, komt het steeds meer naar boven. Dit moet ik toch in het echt zien.

An other language

In Ireland they are not averse to a few ruins, but unlike Greece, I do like the view of it. This example is gorgeous, completely overgrown, become a little part of nature.

Ulrike tries through postcrossing to boost her Dutch. It is always strang if you suddenly get a card in Dutch. You always expect something from the “far” abroad, but through the site you can get just as good something from the Netherlands, Belgium or the Netherlands-speaking Germans. She writes that she loves Celtic culture and would like to visit Ireland. It makes two! Because of the cards from and of Ireland that my desire to go there gets bigger. I really have to see this firsthand.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #188 – Wens voor wonderen

Postcrossing #188 – Wens voor wonderen

English text below

Het meest rare aan postcrossing is dat je aan totaal vreemde mensen schrijft. Een kaartje uitzoeken dat bij hun voorkeuren past, is absoluut niet het lastigste, dat hebben ze er zelf neer gezet. Maar er dan iets opschrijven dat ze enigszins leuk vinden om te lezen? Wat wil ik aan iemand vertellen die ik echt niet ken? Gelukkig helpen ook daar de profielen een beetje en kun je meestal wel iets in de richting van de hobby’s schrijven. Echt persoonlijk wordt het meestal niet, maar sommige boodschappen kun wel een gevoelige snaar raken.

Ik doe aan postcrossing omdat ik het leuk vind om post te krijgen en omdat ik vaak blij word van de berichtjes. Op zich zijn de boodschappen niet heel bijzonder, ook niet echt bij Anya die mij deze Nativity Church in Cherepovets stuurt. Toch sloot ze haar bericht af met ‘I wish you miracles in your life’. Simpel gezegd, best makkelijk neergeschreven als een groet en op dat moment was het kennelijk wel wat ik nodig had. Een klein gebaar met een grote uitwerking.

A wish for miracles

The strangest of postcrossing is that you write to total strangers. A card that suits their preferences, is definitely not the most difficult, because most people have wrote that down in their profile. But then to write something that is fun to read? What do I tell someone I really do not know? Fortunately the profile is also a good help here, and you can usually write something in the direction of hobbies. Really personally it is usually not, but some messages I receive can hit a nerve.

I practice postcrossing because I like to get mail and because I am often glad of the messages. In itself, the messages are not very special, it wasn’t the case with Anya who sends me this Nativity Church in Cherepovets. Still, she ended her message with ‘I wish you miracles in your life. ” Simply put, most conveniently written as a greeting and at that time it was obviously what I needed. A small gesture with a big impact.

Talk to you later,

Alicia

Postcrossing #187 – A starry night

Postcrossing #187 – A starry night

English text below

Zo’n sterrenhemel zul je hier niet zo gauw zien. Het dode bos, of hoort dat zo bij deze bomen, overigens ook niet. De bomen en de hemel samen maken wel een erg mooi plaatje. Zelf kijk ik erg graag naar de sterren, het geeft altijd een erg nietig besef. Zoveel sterren die daar rondhangen, een hele poos van mij vandaan en toch kan ik ze dan zien. Vooral als het een heldere nacht is, sta ik regelmatig even voor het raam te kijken naar al het moois.

Achim geeft een quote van Oscar Wilde:

“I’ve an easy taste: simply always the best one”

Ik heb hem vaker voorbij zien komen als: “I’m a man of simple tastes. I’m always satisfied with the best”.

Ik ben dol op uitspraken van Oscar Wilde, één omdat hij vaak toch een beetje arrogant overkomt maar dat deert niks voor zijn imago van nu. Aan de andere kant heeft hij een zelfverzekerdheid, zelfs als dat niet toen niet gewoon was, en zegt hij dingen waar ik het wel mee eens ben.

Achim houdt zelf van oudere film, John Cleese en zijn bekende Britse humor is een favoriet bij hem. Zelf heb ik ‘A fish called Wanda’ wel gezien, maar ik zou die dan weer nooit als favoriet kunnen bestempelen.

A starry night

Such a starry sky you will not see that here soon. The dead forest, or is this a kind of tree that always looks dead, also not for that matter. The trees and the sky together do make a very pretty picture. Personally, I’m really love looking at the stars, it always gives a very puny sense. So many stars that hang out there from a long time for me, and yet I can see it. Especially if it’s a clear night, I’m looking here regularly for the window at all the beauty.

Achim gives an Oscar Wilde quote:

“I’ve an easy taste: simply always the best one”

I have seen it more often as: “I’m a man of simple tastes I’m always satisfied with the best.”.

I love statements by Oscar Wilde, one because he often still comes across as a bit arrogant but that does nothing for his image now. On the other hand he has a self-assurance, even if it wasn’t part of the communion, and he says things I can agree with.

Achim loves older movies, John Cleese and his famous British humor is a favorite of him. I myself have seen “A Fish Called Wanda’ but it never will be a favorite of me.

Talk to you later,

Alicia

 

Postcrossing #186 – Brother Bear

Postcrossing #186 – Brother Bear

English text below

Over dit kaartje kan ik heel kort zijn, want dat is de postcrosser namelijk ook. Daar heb ik zo’n hekel aan, als er een leeg kaartje wordt verstuurd. Ik hou juist van de verhaaltjes. Sommige zijn niet zulke schrijvers, maar zet er dan ten minste iets op over het weer of waarom je het kaartje hebt gekozen.

De beer is best aardig, ik moest direct aan wat quotes en liedjes uit de Disney film Brother Bear denken, maar het is niet iets wat helemaal bij mijn voorkeuren past. Volgende keer beter.

Brother Bear

I can be very brief about this card, because the postcrosser is also not talkative. I hate it so much when I get a blank card. I just love the stories a lot. Some people are not such writers, but put there at least something about the weather or why you chose the card.

The bear is quite nice, I thought immediately about some quotes and songs from the Disney film Brother Bear, but it’s not something totally fits my preferences. Better luck next time.

Talk to you later,

Alicia